hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_banner

Aktivity - deti


Vzdelávanie pre profesionálny rast pracovníkov detského domova (DeD)


Projekty


Vďaka podpore z grantového programu Dôvera a NDS sme pre deti zakúpili 2 prenosné EEG BIOFEEDBACK prístroje. Vďaka podpore Hodiny deťom a spoločnosti Siemens sme mohli zriadiť v našom zariadení multisenzorickú miestnosť Ďakujeme.

© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.