hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom

Dom detí Kvietky

Rodinný dom nachádzajúci sa v areáli zariadenia v ktorom býva samostatne hospodáriaca skupina s počtom detí 8. Deti spolu so svojimi vychovávateľmi a pomocnými vychovávateľmi vykonávajú všetky domáce práce: varia, perú, upratujú, nakupujú. Tieto deti opúšťajú brány domova a to dochádzaním za vzdelávaním do špeciálnej základnej školy.


obrazok_satelitu

Dom detí Lienky

Aj tento dom sa nachádza v areáli detského domova. Býva tu špecializovaná samostatná skupina - samostatne hospodáriaca s počtom detí 8. Ide o deti s mentálnym a zdravotným postihnutím. Napriek svojmu postihu sa aj tieto deti v rámci svojich možností aktívne podieľajú spoločne s personálom na chode domácností. Z tohto domu dochádzajú za vzdelaním do špeciálnej základnej školy 4 deti. 4 deti sa vzdelávajú v priestoroch detského domova v kmeňovej budove, kde je zriadená trieda špeciálnej základnej školy. Každý deň ich vzdeláva učiteľ - špeciálny pedagóg formou individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu.


obrazok_stvorky

Čaňa

Jednu samostatnú skupinu máme v rodinnom dome v Čani. S deťmi sme sa presťahovali do domu v polovici augusta v roku 2011. Na domáci, rodinný život si naše deti rýchlo zvykli, v ich tvárach už dnes vidieť častý úsmev a spokojnosť, čo je odmenou vychovávateľom, ktorí sa o nich starajú. Väčšia samostatnosť a možnosť začleniť sa do bežného života obyčajných ľudí je pre nich nenahraditeľná. Deti so svojimi vychovávateľmi samostatne hospodária, vykonávajú nákupy potravín, pripravujú si jedlo, vykonávajú bežné domáce práce tak, ako je to v bežnej rodine.


obrazok_budovy
Cieľom domov rodinného typu je vytvoriť deťom príjemnú rodinnú atmosféru, naučiť ich zvládať bežný rodinný život a radosti i starosti s ním spojené ...

© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.