hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_historia

Z histórie...


Detský domov Košice, Hurbanova 42, bol vybudovaný na základoch bývalého Dojčenského ústavu. Prvá zmienka o ústave sa datuje od roku 1954.
Vývoj v posledných desaťročiach:
Do roku 1962 – Krajský Dojčenský ústav v Košiciach.
1963 – 1971 OÚNZ Spojené zariadenia - Dojčenský ústav v Košiciach a Detský domov v Štóse. V roku 1964 bola dokončená kmeňová budova s kapacitou zariadenia 100 postelí.
1972 – 1991 Dojčenský ústav a detské rehabilitačné denné sanatórium – Mestský ústav národného zdravia. Detské rehabilitačné denné sanatórium zriadené v priestoroch bývalých jaslí na Havlíčkovej ulici v Košiciach.
Od roku 1992 – 1996 Dojčenský ústav v Košiciach.
Od 01.01.1997 – 1999 Detský domov – poskytovanie zvýšenej zdravotnej starostlivosti u detí zdravotne ťažko postihnutých a to od narodenia do 6 roku života. Kapacita zariadenia bola 100 detí umiestnených v 4 homogénnych oddeleniach, ktorým bola poskytovaná liečebno – výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch.
07. 2000 - 2005 Detský domov a domov sociálnych služieb.
01.09.2005 Detský domov - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
01.07. 2011 Detský domov - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.