hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_kontakt

Riaditeľ


Mgr. Silvia Komorová
E-mail: riaditel.ded.kosice@gmail.com
Telefón: 055/7999455

Odborný tím


Koordinátor starostlivosti o deti - vychovávateľ: Mgr. Valentína Kamenická
E-mail: kamenickamrk@gmail.com
Koordinátor zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti o deti - zdravotná sestra: Mária Dupalyová
E-mail: majka74@centrum.sk
Psychológ: Mgr. Juliána Kravcová
E-mail: julka.skrinakova@gmail.com
Psychológ: Mgr. Eva Kozoňová
E-mail: efka.sadova@gmail.com
Špeciálny pedagóg: PhDr. Lenka Župinová, PhD.
E-mail: dedzupinova@gmail.com
Sociálny pracovník: Mgr. Miroslava Sinčáková
E-mail: sincakova.m@gmail.com
Sociálny pracovník: Mgr. Antónia Zábavníková
E-mail: zabavnikova.antonia@gmail.com
Rehabilitačný pracovník: Libuša Bérešová
E-mail: libusaberesova@gmail.com

Ekonomický úsek


Hlavný ekonóm: Ing. Jolana Čonková
E-mail: dedadss@stonline.sk
Účtovný referent: Ing. Jana Prokopičová
E-mail: ded.prokopicova@gmail.com
Mzdový pracovník: Mária Slotová
E-mail: ded.slotova@gmail.com
Hospodárka: Mária Sančiová
E-mail: ded.sanciova@gmail.com

© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.